IOIC Stummfilm Festival

Walcheturm Zürich

Quartett:

Korhan Erel, Computer Controllers
Axel Dörner; Trumpet
Julien Megroz, Percussion & Objects
Judith Wegmann, Piano & Präparationen